ჭარბი წონა გენეტიკის ბრალია თუ გარემო ფაქტორების?

 

ჭარბი წონა და სიმსუქნე ხშირად არის  ოჯახური ხასიათის, ანუ ოჯახის წევრები და პირველი რიგის ნათესავები ხშირად არიან ჭარბწონიანები. და ერთი შეხედვით ჩანს, რომ  ჭარბ წონას აქვს მემკვიდრული ხასიათ, როგორც სიმაღლეს.  თუმცა   სიმსუქნის მემკვიდრეობითობა არ არის მენდელური ტიპის არამედ მკვეთრად დამოკიდებულია გარემო ფაქტორებზე.   თუმცა აქვე აღსანიშნავია, რომ ბიოლოგიური, გენეტიკური როლი მაინც არსებობს. მაგ  ნაშვილები ადამიანები, უფრო მეტად ახლოს არიან ბიოლოგიური მშობლების წონასთან, ვიდრე  იმ მშობლებისა ვისთანაც გაიზარდნენ.  ასევე იდენტურ ტყუპებს აქვთ როგორც წესი მსგავსი სხეულის მასის ინდექსი მიუხედავად იმისა ცალ-ცალკე და სხვადასხვა გარემოში ცხოვრობენ თუ არა. მეორეს მხრივ დიზგოტური ტყუპებში ასეთი კორელაცია შედარებით ნაკლებია.  გენეტიკა მოქმედებს, როგორც ენერგიის მიღებაზე, ასევე მის ხარჯვაზეც.

 

თუმცა გენეტიკის მიუხედავად გარემო ფაქტორები მაინც უფრო მნიშვნელოვანია.    ამის მაგალითია: შიმშილი ყოველთვის ახდენს ჭარბი წონის პრევენციას და უზრუნველყოფს წონაში კლებას მიუხედავად გენეტიკური წინასწარგანწყობისა.  მეორე მაგალითი : სიმსუქნე და ჭარბი წონა განსაკუთრებით გავრცელდა მსოფლიოში ბოლო წლებში (ბოლო 30 წელი), განსაკუთრებით ამერიკაში, იმის ილუზია, რომ ეს გენეტიკური ავზის ცვლილების ბრალია არავის აქვს, ესეიგი გარემო ფაქტორებს ენიჭება უპირატესი მნიშვნელობა, ვიდრე გენეტიკას.  კულტურულ ფაქტორებს ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგალითად  ფიზიკური აქტივობის დონეს და  საკვების ხელმისაწვდომობას, ასევე კვებით კულტურას.  ასევე არსებობს კორელაცია ეკონომიკურ მდგომარეობასა და სიმსუქნეს შორის. მაგ. განვითარებულ, ინდუსტრიულ ქვეყნებში სიმსუქნე და ჭარბი წონა გავრცელებულია  დაბალი შემოსავლის მქონე ადამიანებში უფრო მეტად, ხოლო განვითარებად ქვეყნებში   გავრცელებულია, უფრო მაღალ სოციო-ეკონომიკურ ფენებში.

ბავშვებში სიმსუქნე კორელაციაშია ტელევიზორის ყურების ხანგრძლივობასთან   ასევე ცხიმით მდიდარი საკვები ასოციებულია სიმსუქნესთან.

სიმსუქნის ძირითადი მიზეზებია გადამეტებული კვება და უმოძრაო ცხოვრების წესი

დამაატებითი გარემო ფაქტორებია: ძილის უკმარისობა,   შეიძლება ასოცირებული იყოს  ასევე ობესიგენურ   ვირუსულ ინფექციებთან (ეს უკანასკნელი საკითხი ბოლომდე შეჯერებული არ არის).

რედიენტი  - წარმოადგენს წონაში კლების ეფექტურ საშუალებას,  რომელიც თრგუნავს ცხიმების სინთეზს, ამცირებს მადას,   აინიბირებს ნახშირწყლების  და ცხიმოვანი მჟავების ტრიგლიცერიდებდ გარდაქმნას.  რედიენტი უსაფრთხოა ჯანმრთელობისთვის.  დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ლინკზე.

რედიენტი გასახდომი წამალი
Read 2589 times